SISTEME DE DESFUMARE


INSTALATII DE EVEACUARE A FUMULUI SI A GAZELOR FIERBINTI

 

Evacuarea fumului și a gazelor fierbinți (desfumarea) este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și pentru evacuarea gazelor fierbinți degajate de incendiu în fazele de dezvoltare.

 

Proiectarea si implementarea acestor instalatii, ca mijloace de protectie la incendiu asigura in primul rand mentinerea libera de fum a cailor de evacuare si acces,  precum si eficienta interventiei pentru stingerea incendiului in faza lui incipienta. In plus, instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti contribuie la reducerea efectului de ardere generalizata, la protectia echipamentelor si a mobilierului si in final reduce pagubele cauzate de descompunerea termica.

SION SOLUTION SRL oferă servicii de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

Desfumarea se poate realiza în mod natural sau mecanic:

1) Desfumarea naturală (prin tiraj natural organizat) se realizează prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatură având legătură directa cu exteriorul, realizată astfel ca să asigure o eliminare satisfăcătoare a fumului din spațiul respectiv;

Evacuarea naturală a fumului se poate face prin unul din următoarele sisteme :

 • prin ferestre de desfumare în fațadă
 • prin trape pe acoperiș
 • prin guri de evacuarea fumului

Introducerea de aer proaspăt (denumit și aer de compensare) se poate face prin unul din următoarele sisteme:

 • prin ferestrele de desfumare din fațadă;
 • prin ușile spațiului care se desfumează, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi ușor aerisite
 • prin scări deschise
 • prin guri de introducere

2) Desfumarea mecanică (prin tiraj mecanic) este asigurată prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot pe cale mecanică, cu dispozitive astfel dispuse încât să asigure o desfumare a volumului considerat.

Desfumarea mecanica și dirijarea fumului se realizeza cu:

 

 • clapeti rezistenti la foc 

clapeti_rezisenti_la_foc_sion_solution.jpg

 • voleți de desfumare

voleti_desfumare_sion_solution.jpg 

 • grile rezistente la foc
 •  grile_ventilare_rezistente_la_foc.jpg

 

 

 

Tipuri trape de fum

 

Trapa de fum electrica – are ca mecanism de deschidere un

actuator electric alimentat la 24V.

 

Trapa de fum pneumatica – are mecanism de deschidere un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2). Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

 

Trapa de fum pirotehnica – are mecanismul de deschidere un ax metalic introdus într-o teacă la baza căreia este montată o încărcătură explozibilă. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

Trapa de fum mecanica – are mecanismul de deschidere format dintr-un tandem de 2 sau 3 resorturi (telescoape) oleo-pneumatice – comprimare cu gaz. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

 

 

CENTRALE DE DESFUMARE

 

Pentru comanda și declanșarea sistemelor de acționare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, precum și regimul de ventilare zilnică în pro­ecte de contrucții mai mici sau în casa scărilor

se utilizeaza Centrale de desfumare

Suport tehnic
0372.772.645