Servicii RSVTI


Frecventa: Lunar


Descrierea operatiunilor:

  • Supravegherea respectarii cerintelor prescriptiilor tehnice privind functionarea, exploatarea, intretinerea si reparatiile instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR

  • Inregistrarea echipamentelor/ instalatiilor detinatorului/ utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;

  • Pregatirea si asigurarea conditiilor pentru realizarea verificarilor tehnice a instalatiilor/echipamentelor;

  • Verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiei/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

  • Intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru instalatiile /echipamentele din domeniul ISCIR , conform actelor normative aplicabile;

  • Intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru instalatiile /echipamentele din domeniul ISCIR;

  • Urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica.

Suport tehnic
0372.772.645