REVIZIA/INTRETINEREA SISTEMULUI DE INCALZIRE, GAZE


Frecventa: 1 revizuire/an; intretinerea lunara


Descrierea operatiunilor:

  • Incalzire (boilere):

-Verificarea/curatarea cazanelor in interior (depunerilor de piatra si funingine, gradul de coroziune);

-Curatare element supraveghere flacara , electrozi aprindere;

-Inspectie ansamblu cap ardere, ansamblu ventilator;

-Verificare tensiuni alimentare;

-Control/reglaj presiune combustibil, functionare ansamblu vana gaz;

-Verificare functionare termostate;

-Efectuare probe de functionare, verificare tiraj cos fum, analiza gaze arse, emitere buletin analize.

 

  • Sistemul de gaze:

-Verificarea proiectului si identificarea consumatorilor;

-Verificarea racordurilor la conducta a aparatelor de consum (trebuie sa fie omologate) si a robinetilor de siguranta;

-Verificarea aparatelor de consum in stare de repaus si in timpul functionarii;

-Verificarea instalatiei de utilizare, a fiecarei imbinari, cu detectorul de gaze;

-Existenta ventilatiei naturale in interiorul spatiului (grila de ventilare);

-Existenta si verificarea functionarii senzorului de detectiei gaz si a electrovanei.

Suport tehnic
0372.772.645